Oude Wetering-ZH0000.0011

 

naam: Oude Wetering (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 104469 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Alkemade (ged.) en ^Jacobswoude (ged.) (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Zuid-Holland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oude Wetering; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -