Oude Wetering-OVE0000.0011

 

naam: Oude Wetering (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 198508 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^IJsselmuiden (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Overijssel (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oude Wetering; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -