Oud-Ade0000.0011

 

naam: Oud-Ade (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 98467 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Alkemade (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Zuid-Holland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Oud-Aa (gem. Breukelen, prov. Utrecht, 126465)

Zie verder ook: -