Otterlo0000.0011

 

naam: Otterlo (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 181456  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ede (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Otterloo (Voorloopige Lijst GLD)

opmerkingen: niet verwarren met:

- Ottersum (gem. Gennep, prov. Limburg-NL, 196412)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        OVERIGE OBJECTEN:

- ^Otterlo - Ned. Herv. kerk - verdwenen romaans doopvont

- ^Otterlo - Ned. Herv. kerk - doopvont uit Lunteren

.

Zie verder ook:

- Tegelmuseum: zie ^Otterlo - (it) Noflik Sté