Oostrum-FR0000.0011

 

naam: Oostrum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 199594  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Dongeradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oostrum; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -