Oosthem-gem. Wymbritseradiel0000.0011

 

naam: Oosthem (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 169558 (zie: Gebruiksaanwijzing UDS

gemeente: ^Wymbritseradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Easthim

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oosthem; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -