Oosterend-gem. Texel0000.0011

 

naam: Oosterend (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 120566  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Texel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Holland (^Nederland)

andere naam: Oostereind (Voorloopige Lijst NH)

opmerkingen: als toevoeging aan het trefwoord is niet ^"-NH" gekozen, maar ^"-gem. Texel" om de ligging op het eiland Texel te benadrukken

- Niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oosterend; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Oosterend-gem. Texel - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -