Oolde0000.0011

 

naam: Oolde (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 220469  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Lochem (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Oolden (Voorloopige Lijst)

opmerkingen: niet verwarren met: ^Ool (gem. Roermond, prov. Limburg-NL, 194355)

Zie verder ook: -