Ooij-gem. Echteld0000.0011

 

naam: Ooy (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 161435 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Echteld (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Ooy (Beaufort e.a./1968/221)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Ooij; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -