Oijen-NBR0000.0011

 

naam: Oijen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 162426  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Lith (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Lithoijen (gem. Lith, prov. Noord-Brabant, 160423)

en met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Oijen; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -