Nijland0000.0011

 

naam: Nijland (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 167562  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Wymbritseradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Nijlân

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Nijland; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Nijland - Ned. Herv. kerk

 

Zie verder ook: -