Nieuwland-ZL0000.0011

 

naam: Nieuwland (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 33373  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Terneuzen (ged.) & ^Oostburg (ged.) (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Zeeland (^Nederland)

andere naam: Wittebrug (Top.Atlas 1903-1918, ZL 1:25000)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Nieuwland; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -