Nieuwer-Ter-Aa0000.0011

 

naam: Nieuwer-Ter-Aa (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 127467  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Breukelen (situatie op 01-01-1997); oud: gem. Ruwiel

provincie: ^Provincie Utrecht(^Nederland)

andere naam: Ter Aa (Top.Atlas 1839-1859, NL-west 1:50000), Nieuwer Ter Aa (Top.Atlas 1900-1921, UTR 1:25000), Ter A (Voorloopige Lijst UTR)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Aa; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Nieuwer-Ter-Aa- Ned. Herv. kerk - romaanse voorgangster

Zie verder ook: -