Nederhemert-Zuid0000.0011

 

naam: Nederhemert-Zuid (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 138417  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Kerkwijk (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Nederhemert eiland (Beknopt Overzicht Oorlogsschade); Neder-Hemert Zuidzijde; Hemert (Jacob van Deventer/ca 1570)

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Nederhemert-Noord (gem. Kerkwijk, prov. Gelderland, 139419)

-  andere plaatsen met (soort)gelijke namen: zie ^Hemert; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        VERDEDIGINGSWERKEN:

- ^Nederhemert-Zuid - kasteel Nederhemert

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Nederhemert-Zuid - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook:

- ^Populier - Nederhemert (niet duidelijk is of deze in 1990 door een storm gevelde dikste populier van Nederland in Nederhemert-Noord of -Zuid stond)