Nederhemert-Noord0000.0011

 

naam: Nederhemert-Noord (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 139419  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Kerkwijk (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Neder-Hemert Noordzijde (Voorloopige Lijst GLD)

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Nederhemert-Zuid (gem. Kerkwijk, prov. Gelderland, 138417)

-  andere plaatsen met (soort)gelijke namen: zie ^Hemert; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook:

- ^Populier - Nederhemert (niet duidelijk is of deze in 1990 door een storm gevelde dikste populier van Nederland in Nederhemert-Noord of -Zuid stond)