Montfort0000.0011

 

naam: Montfort (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 194348  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ambt Montfort (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam: Montfoort (Top.Atlas 1838-1857, NL-zuid 1:50000)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Montfoort; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        VERDEDIGINGSWERKEN:

- ^Montfort - Slot Montfort

        OVERIGE OBJECTEN:

- ^Montfort - parochiekerk - doopvont

Zie verder ook: -