Mesch0000.0011

 

naam: Mesch (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 179308  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Eysden (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met ^Wesch (gem. Margraten, prov. Limburg-NL, 184309)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Mesch - R.K. kerk

Zie verder ook: -