Marsum-GRO0000.0011

 

naam: Marsum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 254595  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Appingedam (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: - Aan het trefwoord is "-GRO" toegevoegd, om verwarring met het Friese Marsum te voorkomen, hoewel die   plaats officieel de Friese naam Marssum draagt.

- niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Marsum; kaart 0(0000.0001)

 

voor romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven) zie:  

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Marsum-GRO - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -