Maren-Kessel0000.0011

 

naam: Maren-Kessel (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 155423  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Lith (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met ^Maren (gem. Lith, prov. Noord-Brabant, 154422)

en met ^Kessel-NBR (gem. Lith, prov. Noord-Brabant, 155424)

Zie verder ook: -