(De) Mars-GLD0000.0011

 

naam: De Mars (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 165440  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Lienden-gem. Lienden (situatie op 01-01-1997) Nadien: gem. Buren

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: De Marsch (Beaufort e.a./1968a)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Mars; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook:

- Voor kasteel Tollenburg: zie ^Lienden-gem. Lienden - Tollenburg

- Voor kasteel Ter Leede: zie ^Lienden-gem. Lienden - Huis (Ter) Leede