(De) Mars-DR0000.0011

 

naam: De Mars (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 245525  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Dalen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Mars; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -