Luinjeberd0000.0011

 

naam: Luinjebert (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 191556  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Heerenveen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: Lunjebert (kaart, 1718, atlas Schotanus Helma)

opmerkingen:

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Luinjeberd - klooster Steenkerk te Spitsendijk

Zie verder ook:

- Voor de vervallen plaatsnaam Spitsendijk, een gehucht 1 km naar het noorden gelegen, zie ook: ^Spitsendijk ; de (verdwenen) bebouwing ervan wordt echter onder Luinjeberd behandeld.

- ^Luinjeberd - klooster Steenkerk (dit is Mariënbosch, het in 1525 vanuit Spitsendijk verplaatste klooster)