Littenseradiel0000.0011

 

naam: Littenseradiel (gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: n.v.t.  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Littenseradiel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: deze gemeente bevat geen plaats van deze naam

plaatsen binnen deze gemeente    (situatie op 01-01-1997):   (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

-  Baard

-  Baijum

-  Beers

- ^Bozum

- ^Britswerd

-  Edens

-  Fûns

-  Hennaard

-  Hidaard

-  De Him

-  Hoekens

-  Hoptille

-  Huins

-  Hijlaard

-  Indijk

-  Itens

- ^Jellum

- ^Jorwerd

-  Klaeiterp

-  Kubaard

-  Lions

-  Lutkewierum

- ^Makkum-gem. Littenseradiel

-  Mantgum

-  Meilahuizen

Zie verder volgende kaart