Linschoten _kaart_0 [0000.0011]

 

naam: Linschoten (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 122452  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Montfoort (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Utrecht(^Nederland)

andere naam:

opmerkingen:

- niet verwarren met ^Lange Linschoten (gem. Oudewater, prov. Utrecht, 120450)

���� . (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300; kaart 5 (0000.0001)

voor romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven) zie: kaart 5(0000.0001)

������� KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Linschoten - Ned. Herv. kerk

.

Zie verder ook: -