Lievelde0000.0011

 

naam: Lievelde (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 237447 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Lichtenvoorde (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

-  Lieveld (gem. Oirschot, prov. Noord-Brabant, 147391)

- ^Liesveld (gem. Liesveld, prov. Zuid-Holland, 116438)

Zie verder ook: -