Leuth0000.0011

 

naam: Leuth (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 196427 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Ubbergen (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Leut (Voorloopige Lijst GLD), Loeth (Van der Aa), Lotde (Schulte)

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Leut; kaart 0(0000.0001)

 

Zie verder ook: -