Lent-GLD0000.0011

 

naam: Lent (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 187430  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Elst-GLD (situatie op 01-01-1997) Sinds 01-01-1998 gem. Nijmegen (Gelders Erfgoed/1998-nr 3/18)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Lent; kaart 0(0000.0001)

 

Zie verder ook: -

-   Nijmegen - Nevengeul Waal (snijdt Lent in tweeën)