Leeuwarden0000.0011

 

naam: Leeuwarden (plaats, gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 182579  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Leeuwarden (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: Ljouwert; Leeuwaerden (Jacob van Deventer/ca 1570; zie beschrijving voor Fries)

opmerkingen:

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        VERDEDIGINGSWERKEN:

- ^Leeuwarden - Camminghaburg

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Leeuwarden - Oldehove, Sint-Vituskerk van-

- ^Leeuwarden - Oldehove, Sint-Vituskerk van- - houten voorgangster

- ^Leeuwarden - Mariakerk van Nijehove

- ^Leeuwarden - Jacobijnekerk (Dominicanenklooster)

- ^Leeuwarden - Ned. Herv. kerk van Huizum

     .

plaatsen binnen deze gemeente    (situatie op 01-01-1997):   (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

-  Goutum

-  Hempens

- ^Leeuwarden

-  Lekkum

-  Miedum

-  Noardein

-  Snakkerburen

- ^Swichum

-  Teerns

-  Tjaard

-  Vierhuis

-  Wirdum

-  Wijtgaard

Zie verder volgende kaart