Laag-Keppel0000.0011

 

naam: Laag-Keppel (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 212445 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Hummelo en Keppel (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Laag Keppel (Beknopt Overzicht Oorlogsschade)

opmerkingen:

Zie verder ook: -