Koekange0000.0011

 

naam: Koekange (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 218523  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^(De) Wijk (situatie op 01-01-1997). Nadien gewijzigd: gemeente De Wolden

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam: Coekange, Coekinge, Kokkange, Koukaenge, Kukanghen (Aa\1841); Cockange (Jacob van Deventer/kaart 1559)

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Kockengen (gem. Breukelen, prov. Utrecht, 124462)

Zie verder ook: -