Klooster-Lidlum0000.0011

 

naam: Klooster-Lidlum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 164582  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Franekeradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen:

Zie verder ook:

- Voor het klooster "Lidlum": zie

- ^Klooster-Lidlum - klooster Mariëndal (na 1234)

- ^Tzummarum - klooster Mariëndal (1182-1234)