Kessel-NBR0000.0011

 

naam: Kessel (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 156424  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Lith (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Kessel; kaart 0(0000.0001)

en met ^Maren-Kessel (gem. Lith, prov. Noord-Brabant, 155423)

Zie verder ook: -