Kerkdriel0000.0011

 

naam: Kerkdriel (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 152420  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Maasdriel (tot 1944 "Driel" geheten) (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam: Kerk-Driel (Voorloopige Lijst GLD)

opmerkingen: niet verwarren met: ^Driel (gem. Heteren, prov. Gelderland, 184441)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        VERDEDIGINGSWERKEN:

- ^Kerkdriel - Teisterbandstraat 27 - slot Teisterband (datering?)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Kerkdriel - Ned. Herv. kerk - gesloopt 1946

Zie verder ook: -