Katwijk aan den Rijn0000.0011

 

naam: Katwijk aan den Rijn (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 89467 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Katwijk-ZH (situatie op 01-01-1997)  

provincie: ^Zuid-Holland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: - ^Katwijk aan Zee (gem. Katwijk, prov. Zuid-Holland, 87468) -  Katwijk (gem. Cuijk, prov. Noord-Brabant, 188418)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Katwijk aan den Rijn - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -