Joure0000.0011

 

naam: Joure (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 182553  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Skarsterlân (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: fries: De Jouwer

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Jorwerd (gem. Littenseradiel, prov. Friesland, 176573)

Zie verder ook: -