Jelsum0000.0011

 

naam: Jelsum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 181583  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Leeuwarderadeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met: ^Jellum (gem. Littenseradiel, prov. Friesland, 178575)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Jelsum - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -