Houthem-LI-NL0000.0011

 

naam: Houthem (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 183320  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Valkenburg aan de Geul (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Limburg-NL (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Houthem; kaart 0(0000.0001)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Houthem-LI-NL - Norbertinessenklooster Sint-Gerlach

Zie verder ook:

- Voor de parochiekerk: zie ^Houthem-LI-NL - Norbertinessenklooster Sint-Gerlacht

- Voor het kasteel Houthem: zie ^Houthem-LI-NL - Norbertinessenklooster Sint-Gerlacht