Hoogersmilde0000.0011

 

naam: Hoogersmilde (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 223547  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Smilde (situatie op 01-01-1997).

provincie: ^Drenthe (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Hijkersmilde (gem. Smilde, prov. Drenthe, 225550)

Zie verder ook: -