Holte-GRO0000.0011

 

naam: Holte (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 266564  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Stadskanaal (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Provincie Groningen(^Nederland)

andere naam: Onstwedderholte (Voorloopige Lijst GRO)

opmerkingen: aan de plaatsnaam is "-GRO" toegevoegd om verwarring met andere begrippen te vermijden.

- Niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Holten; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -