Hogebeintum0000.0011

 

naam: Hogebeintum (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 185594  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ferweradeel (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Friesland (^Nederland)

andere naam: Hoogebeintum

opmerkingen:

 

voor romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven) zie:  

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Hogebeintum - Ned. Herv. kerk

- ^Hogebeintum - kerk van Oosterbeintum

Zie verder ook:

- Voor de vervallen plaatsnaam Oosterbeintum: zie ^Hogebeintum - Oosterbeintum