Hoeven-gem. Sint Anthonis0000.0011

 

naam: Hoeven (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 184407  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Sint Anthonis (situatie op 01-01-1997). Voordien: gem. Wanroij (Top.Atlas 1990, NBR-O. 1:25000)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoeven; kaart 0(0000.0001)

- let op: 1� km noordelijker ligt De Hoef:     zie ^(De) Hoef-gem. Mill en Sint Hubert (gem. Mill en Sint Hubert, prov. Noord-Brabant, 183408)

Zie verder ook: -