Hoeven-gem. Halderberge e.a.0000.0011

 

naam: Hoeven (plaats, opgeheven gemeente), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 99399  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Halderberge (ged.) & ^Etten-Leur (ged.): zie opm. (situatie op 01-01-1997). Voordien: gem. Hoeven (VUGA-gids/1997/175)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen:

- niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoeven; kaart 0.(0000.0001)

- Volgens de Top.Atlas 1990, NBR-W. 1:25000 ligt de plaats (de voormalige hoofdplaats van de opgeheven gemeente) Hoeven grotendeels in de gem. Halderberge en voor een klein gedeelte in de gem. Etten-Leur. De VUGA-gids 1997 (blz. 67) geeft echter zowel een plaats Hoeven in de gem. Halderberge als een in de gem. Etten-Leur, zonder daarbij "(ged)" te vermelden. De genoemde atlas, noch Top.Atlas 1838-1857, NL-zuid 1:50000 geven een andere plaats Hoeven in de huidige gemeente Etten-Leur. Derhalve wordt er hier van uit gegaan dat het één en de zelfde plaats betreft.

Zie verder ook: -