Hoek-gem. Veghel0000.0011

 

naam: Hoek (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 171400  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Veghel (situatie op 01-01-1997). Voordien: Erp (Top.Atlas 1990, NBR-O. 1:25000)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoek; kaart 0(0000.0001);

- let op: 1 km noordelijker ligt ^Stinkhoek (gem. Veghel, prov. Noord-Brabant, 171401), niet vermeld in de Top.Atlas 1990, NBR-O. 1:25000.

Zie verder ook: -