Hoek-ZL0000.0011

 

naam: Hoek (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 42370  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Terneuzen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Zeeland (^Nederland)

andere naam: Den Hoek (Hattinga; kaart II-1a)

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoek; kaart 0(0000.0001);

- let vooral op: ^Hoek van de Dijk (gem. Terneuzen, prov. Zeeland, 52371)

Zie verder ook: -