Hoek van de Dijk0000.0011

 

naam: Hoek van de Dijk (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 52371  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Terneuzen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Zeeland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hoek; kaart 0(0000.0001);

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Dijk; kaart 0(0000.0001);

- let vooral op: ^Hoek-ZL (gem. Terneuzen, prov. Zeeland, 42370)

Zie verder ook: -