Herwen0000.0011

 

naam: Herwen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 204433 (Zie ook ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding; kaart 5 (0000.0001)

gemeente: ^Rijnwaarden (situatie op 01-01-1997) (tot 1985: Herwen en Aerdt)  

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Herwijnen (gem. Lingewaal, prov. Gelderland, 137426)

- ^Hurwenen (gem. Rossum, prov. Gelderland, 149424)

Zie verder ook: -