Herpen0000.0011

 

naam: Herpen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 172420  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Ravenstein (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Herpt (gem. Heusden, prov. Noord-Brabant, 138415)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        OVERIGE OBJECTEN:

- ^Herpen - RK-kerk - doopvont

Zie verder ook: