Hemmen0000.0011

 

naam: Hemmen (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 176438  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Valburg (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Gelderland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- ^Heumen (gem. Heumen, prov. Gelderland, 186419)

 

romaans en/of gebouwen van vóór ca 1300 in deze plaats (al dan niet bewaard gebleven)   (Zie ook ^Gebouwen vóór 1300)

        KERKELIJKE GEBOUWEN:

- ^Hemmen - Ned. Herv. kerk

Zie verder ook: -