Hem-NH0000.0011

 

naam: Hem (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: co√∂rdinaten: 141519  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Venhuizen (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Holland (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Hem; kaart 0(0000.0001)

Zie verder ook: -