Heikant-gem. Baarle-Nassau - bij Ulicoten0000.0011

 

naam: Heikant (plaats), ned. rijksdriehoeksmeting: coördinaten: 117385  (zie: ^Gebruiksaanwijzing UDS - plaatsnaam-aanduiding )

gemeente: ^Baarle-Nassau (situatie op 01-01-1997)

provincie: ^Noord-Brabant (^Nederland)

andere naam:

opmerkingen: niet verwarren met:

- (soort)gelijke plaatsnamen: zie ^Heikant; kaart 0(0000.0001);

- vooral verwarrend is de tweede plaats met deze naam in deze gemeente: ^Heikant-gem. Baarle-Nassau - bij Veldbraak (gem. Baarle Nassau, prov. Noord-Brabant, 125384)

- Opmerking: aangezien de VUGA-gids/1997 slechts één vermelding van Heikant in deze gemeente geeft is niet duidelijk of beide gehuchten als plaatsnaam beschouwd worden, zoals in dioverse atlassen wel het geval is.

Zie verder ook: -